Advokátní kancelář Lysá nad Labem

Advokátní kancelář Lysá nad Labem - JUDr. LUHAN & spol. je sdružení advokátů poskytující komplexní právní služby širokému spektru klientů, a to již od roku 1990. Jsme středně velká advokátní kancelář (4 advokáti, 1 advokátní koncipentka). Každý náš advokát si tedy zachovává osobní a individuální přístup ke každému klientovi jako malá advokátní kancelář, zároveň však zvládneme i případy vyžadující koordinaci vícečlenného týmu právníků, které obvykle poskytuje jen advokátní kancelář větší. Advokátní kancelář Lysá nad Labem vám nabízí své služby v oboru občanské právo, obchodní právo a řadě dalších.

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje ve městě Lysá nad Labem právní služby občanům, podnikatelům, obchodním společnostem i subjektům neziskové sféry. Provozujeme generální (všeobecnou) advokátní praxi se zaměřením na právní služby zejména v oboru občanské právo a obchodní právo. Poskytujeme však pravidelně i právní služby v oboru trestní právo, ústavní právo a správní právo a další. Jsme vyhledávaná advokátní kancelář pro sepis smluv a veškeré právní služby související s nemovitostmi.

Advokát

Každý náš advokát poskytuje právní služby ve více právních odvětvích (mj. občanské, trestní, správní či obchodní právo). Advokát, který má zkušenosti z celé řady oborů, může na případ pohlížet komplexněji než advokát – specialista. Abychom pro klienty v rámci právní služby zajistili komfortní servis, spolupracuje každý náš advokát dlouhodobě se zkušenými a kvalitními notáři, účetními a daňovými poradci, auditory, patentovými zástupci, soudními znalci a tlumočníky, ve věcech exekucí se advokát obrací též na exekutory. Naše advokátní kancelář spolupracuje s Notářským úřadem Lysá nad Labem sídlícím ve stejné budově.

Občanské právo

Občanské právo je základním právním odvětvím, které se dotýká každého z nás. Naše advokátní kancelář Lysá nad Labem poskytuje v oboru občanské právo komplexní právní služby. Náš advokát vám v oboru občanské právo pomůže při vymáhání pohledávek, sepsání smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o půjčce atd.), řešení majetkových sporů (zejm. sporů o nemovitosti) a majetkovém vypořádání po rozvodu manželství. Advokát vás rovněž může zastoupit v dědickém řízení u notáře i při soudních sporech o dědictví. Občanské právo doznává od 1.1.2014 zásadní změnu v podobě účinnosti nového občanského zákoníku.

Obchodní právo

Obchodní právo je klíčovým právním odvětvím pro všechny podnikatele. Naše advokátní kancelář Lysá nad Labem poskytuje v oboru obchodní právo komplexní právní služby, zahrnující vymáhání pohledávek, sepis obchodních smluv, zápisy do obchodního rejstříku atd. Obchodní právo doznává v současné době rovněž významné změny v souvislosti se změnami v oboru občanské právo. Každý náš advokát běžně poskytuje právní služby v oboru obchodní právo i podnikatelům ze vzdálenějších lokalit, pro pražské klienty máme vlastní jednací místnost v centru Prahy na Senovážném náměstí.

Působíme v lokalitách

Lysá nad Labem

Praha

Nymburk

Milovice

Poděbrady

Praha - východ

Čelákovice

Brandýs nad Labem

Říčany

Úvaly

Mladá Boleslav

Benátky nad Jizerou

Kolín

Český Brod a další