Naše právní služby

Občanské právo

V oblasti občanského práva vám pomůžeme zejména se sepisováním smluv, vymáháním pohledávek a řešením majetkových sporů. Kromě toho poskytujeme komplexní služby i v oblasti dědického práva.

Smlouvy

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti se sepisem smluv všech typů (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o vypořádání společného jmění manželů, smlouva o vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájemní smlouva, zástavní smlouva, smlouva o půjčce atd.).

Majetkové spory, vymáhání pohledávek

Řešení majetkových sporů je dalším z klíčových oborů naší advokátní kanceláře. Věnujeme se vymáhání pohledávek, sporům o vlastnictví nemovitostí, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů (vypořádání majetku po rozvodu) a sporům o náhradu škody na majetku i zdraví. V případě potřeby vás zastoupíme i v exekučním řízení.

Dědictví

Poskytujeme komplexní služby v oblasti dědického práva, počínaje konzultacemi a poradenstvím při sepisu závěti až po zastoupení advokátem v dědickém řízení u notáře i při soudních sporech o dědictví.

Obchodní právo

Naši advokáti jsou připraveni vám poskytnout právní služby též v oboru obchodního práva. V oblasti obchodního práva se zaměřujeme na majetkové spory mezi podnikateli, vymáhání pohledávek i na zakládání a změny obchodních společností.

Majetkové spory a vymáhání pohledávek

Naši advokáti jsou připraveni vám poskytnout právní služby též v oboru obchodního práva. Věnujeme se veškerým majetkovým sporům mezi podnikateli.

Zakládání a změny obchodních společností

Máme zkušenosti se zakládáním a změnami obchodních společností (nejčastěji společnost s ručením omezením či akciová společnost).

Trestní právo

Všichni naši advokáti se věnují obhajobě v trestním řízení, a to jak v rámci obhajoby ustanoveným obhájcem (ex offo), tak ve věcech obhajoby zvoleným obhájcem – advokátem na plnou moc.

Zastupujeme rovněž poškozené v trestním řízení jako advokáti – zmocněnci poškozeného.

Správní právo

Máme zkušenosti při poradenství i zastupování ve věcech správního práva (stavební právo, přestupkové právo, katastrální právo atd.).

Advokát vás může zastoupit jak v samotném správním řízení před správním orgánem (stavební úřad, přestupková komise apod.), tak v soudním řízení správním přezkoumávajícím rozhodnutí správního orgánu (správní soudnictví).

Ústavní právo

Při podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu je povinné zastoupení advokátem. Naše advokátní kancelář se této agendě pravidelně věnuje. Zájmy našich klientů hájíme důsledně.

V případě, že jejich případ skýtá možnost namítat zásah do práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, doporučíme klientu podání ústavní stížnosti a zajistíme jak sepis ústavní stížnosti, tak zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

Ostatní právní služby

Vzhledem k všeobecnému zaměření naší kanceláře Vám pomůžeme v celé řadě dalších právních oborů výše neuvedených. S konkrétním dotazem nás prosím kontaktujte zde

Působíme v lokalitách

Lysá nad Labem

Praha

Nymburk

Milovice

Poděbrady

Praha - východ

Čelákovice

Brandýs nad Labem

Říčany

Úvaly

Mladá Boleslav

Benátky nad Jizerou

Kolín

Český Brod a další