Odměna

Odměnu za naše právní služby s Vámi sjednáme individuálně podle konkrétních okolností daného případu (typ právní služby, obtížnost věci, časová náročnost, hodnota sporu, apod.). Při stanovení odměny advokáta přihlížíme nejen k povaze věci, ale také k sociální situaci klienta (možnost poskytnutí slevy, možnost odkladu splatnosti části odměny apod.).

Odměna může být sjednána jako:
  • úkonová - s klientem je sjednána odměna za jeden úkon právní služby. Tato odměna je buď smluvní nebo odkazuje na advokátní tarif (vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.), který tarifní odměnu pro jednotlivé typy případů stanoví. Advokátní tarif též stanoví, co je úkonem právní služby (např. převzetí zastoupení, sepis žaloby, zastoupení při jednání soudu, sepis odvolání apod.)
  • časová - s klientem je sjednána hodinová sazba (obvykle podle typu právní služby v rozsahu 1.000,-- Kč + DPH až 2.500,-- Kč + DPH za hodinu ) a je sjednán předpokládaný časový rozsah právní služby.
  • odměna za kompletní vyřízení věci - s klientem je sjednána celková odměna za vyřízení celého případu, popřípadě za vyřízení určité jeho části (např. za soudní řízení v jednom stupni).
  • odměna podle výsledku věci(tzv. podílová odměna) - s klientem je sjednána odměna stanovená procentním podílem advokáta na výsledku věci v případě úspěchu. Je stanovena individuálně podle okolností daného případu, horní hranice podílové odměny je 25%.

Možná je také kombinace výše uvedených způsobů stanovení odměny. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy k problematice odměny advokáta.

Působíme v lokalitách

Lysá nad Labem

Praha

Nymburk

Milovice

Poděbrady

Praha - východ

Čelákovice

Brandýs nad Labem

Říčany

Úvaly

Mladá Boleslav

Benátky nad Jizerou

Kolín

Český Brod a další